Sommarkul

Sedan flera år tillbaka arrangerar Ryttargårdskyrkan tillsammans med våra planteringar Sommarkul. För många barn & familjer blir detta en av sommaren roligaste dagar. Genom hoppborg, ansiktsmålning, popcorn, lekar, kaffe, bokbord med mera kan vi få vara med och sprida glädje och hopp till personer i dessa utsatta stadsdelar!   I år blir det Sommarkul på följande tider och platser: 8-10 aug i Berga 11-12 aug i Ryd 12-13 aug i Skäggetorp. Tiden är kl 18-20 alla kvällar.   Vill du vara med? Kontakta Ia Danielsson för mer info: 0738-42 91 73, ia.danielsson.felaktigryttargardskyrkan.se
notis