Seminariedag

Var med och ge RÖST och HOPP till vår VÄRLD

Välkomna till en spännande och viktig eftermiddag och kväll den 9 april i Ryttargårdskyrkan. Två olika seminarium med Kristina Patring, Lars Adaktusson och Linalie Newman.

Kl 15:00 – Religions- och övertygelsefrihet – en rättighet utan gränser?
Kl 19:00 – Utmaningar för ”Religions- och övertygelsefrihet” i Världen och i Sverige!

Läs mer här...
notis