Rydsplanteringen

Vi i Ryttargårdskyrkan har en längtan efter att fler människor ska få sina liva förvandlade av Jesus. Därför ser vi ett stort behov av att fler församlingar planteras som kan nå andra människor med evangeliet och dessutom bidra till att fler kristna kommer i funktion och växer i sin tro.

Ryttargårdskyrkan har på församlingsmöte beslutat att vara moderförsamling till en blivande församling i Ryd. Initiativet har tagits av Noomi & Johannes Stenberg, men fler har valt att hänga på och förhoppningen är att ännu fler vill vara med i grundarteamet.

Arbetssätt, inriktning och strukturer för församlingsplanteringen är ännu inte färdigställda. Detta är ett medvetet val eftersom församlingen behöver få formas av dem som vi önskar nå. Tanken är också att de som vill vara med i det blivande startteamet ska få forma inriktningen. Den övergripande visionen är dock satt och kan sammanfattas i tre breda fokus: nå nya människor, träna lärjungar och att forma en nära gemenskap.

Vi uppmanar dig som läser detta att be och fundera över om detta är något för dig eller någon du känner. För mer information är du välkommen att kontakta Johannes Stenberg (johannesstenberg.felaktighotmail.com eller 070-4901181). Att bo i Ryd är inte ett måste men en fördel.

Du är även välkommen till informationsträffar hemma hos Stenbergs på Atterboms gata 16 i Ryd. Samlingarna är öppna för alla som vill veta mer, vill vara med eller aktivt vara med och be för den nya församlingsplanteringen.

Datumen är:
Tisdag 22 jan kl 19
Lördag 26 jan kl 11
Onsdag 30 jan kl 19

notis