O Store Gud

Gudstjänsttemat i Ryttargårdskyrkan är just nu ”O Store Gud” som handlar om skaparen och hans avbild.

Välkommen på gudstjänst söndagar kl 11:00

notis