Nyfiken på?

Tankspriddhet är en fin egenskap

Varför glömmer vi namn, nycklar, svara på mail t.ex. Blir det värre med åren? Undersökning visar att vi letar efter saker runt 10 timmar/månad. Måste det vara så? Hur fungerar minnet? Hur får vi det att fungera bättre?

Kom och lyssna på Johan Rapp, föreläsare och författare som bildat riksförbundet de Tankspriddas förening.

Välkommen till Ryttargårdskyrkan torsdagen den 21 november klockan 13 – 14:30. Föreläsningen är gratis, ingen anmälan krävs.

Samarrangemang mellan Liljeholmens folkhögskola och Ryttargårdskyrkan genom Ingegerd Svahn 0704-287155.

notis