Nyfiken på – Demens

Hur bemöter man en demenssjuk person? 29/11 (torsdag, 13:00)

Inga-Lena Svahn Wellerfors utbildare med lång erfarenhet av arbete med demenssjuka personer.

Du är varmt välkommen att deltaga i Nyfiken på – en fortbildning i Ryttargårdskyrkan i Linköping för daglediga och pensionärer, anordnad av Liljeholmens folkhögskola i samarrangemang med Ryttargårdskyrkan.

Föreläsningen startar kl 13 och pågår cirka en timme. Efter föreläsningen reflekterar och diskuterar vi ämnet tillsammans och tar en enkel fika.

Anmälan för att närvara senast 3 dagar innan föreläsningen till Ingegerd Svahn, sms eller telefon 0704-287155, eller e-post ki.svahn.felaktiggmail.com

notis