Nära

Temat för kommande gudstjänster är ”Nära”. Gudstjänsterna är kl 11 på söndagar.

Det krävs ingen anmälan för att delta. Gudstjänsterna kommer även att sändas online. Efterår blir det kyrkfika på kyrktorget.

Mer info och länkar till tidigare gudstjänser finns här: ryttargardskyrkan.se/notis/gudstjanster-online.

Välkommen!

notis