Sugen på konfa?

Hej! Här anmäler du dig till Konfa 1 och Konfa 2 i Ryttargårdskyrkan. Grundavgiften är 800kr för Konfa (konfaläger tillkommer på ca 900kr) och 400kr för Konfa 2 (avgift tillkommer för eventuella extra aktiviteter). Avgiften betalas i samband med starten till hösten och mer information om betalning kommer då. Ingen som vill gå Konfa i Ryttargårdskyrkan ska behöva avstå av ekonomiska skäl. Så kontakta oss om det är ett problem så löser vi det! Om du har några frågor går det bra att kontakta Betty Wågbrant betty.wagbrant@ryttargardskyrkan.se   Anmäl dig här
notis