Konfa 2022/2023

Konfa är Ryttargårdskyrkans och Johanneskyrkans konfirmationsundervisning. Vi träffas tisdagar 19-21 i Johanneskyrkan/Ryttargårdskyrkan. Preliminärt startdatum är 20 september. Mer info kommer efter sommaren.

Grundavgiften är 800kr för Konfa (konfaläger tillkommer på ca 850kr) och 400kr för Konfa 2 (avgift tillkommer för eventuella extra aktiviteter). Avgiften betalas i samband med starten till hösten och mer information om betalning kommer då. Ingen som vill gå Konfa i Ryttargårdskyrkan och Johanneskyrkan ska behöva avstå av ekonomiska skäl. Så kontakta oss om det är ett problem så löser vi det!

Länk till anmälan

Om du har några frågor går det bra att kontakta Karin Götestrand på karin.gotestrand.felaktigryttargardskyrkan.se.

notis