Google Meet-instruktioner

Checklista för digitala möten

 • Anslut 10 minuter före utsatt tid
 • Använd hörlurar med mikrofon
 • Testa ljudet innan mötet börjar
 • Börja mötet på utsatt tid och håll tidsplanen i mötet
 • Se till att det finns en mötesledare som håller struktur och fördelar ordet
 • Utse någon som för korta anteckningar till ev. mötesprotokoll
 • Börja med en hej-runda så att alla får presentera sig
 • Använd gärna kamera och håll ögonkontakt
 • Mötesledare får gärna involvera alla deltagare, så att alla är aktiva, får bidra till samtalet och håller koncentrationen
 • Den som inte pratar får gärna stänga av sin mikrofon (mute), så att inte bakgrundsljudet stör
 • Håll mötet kort, ungefär 45 minuter
 • Om mötet behöver hålla på en längre tid, se till att ta pauser


Hur du skapar ett digitalt möte

 • Via Google kan du ha möten med antingen bara röst eller både röst och video. Det går att ansluta till ett Google-möte via en smartphone eller en dator. Det ska också gå att ringa in till ett möte med en vanlig telefon.

 • Vem som helst kan delta i ett Google-möte, men för att skapa ett sådant möte måste man ha ett konto på en ’Google G-suite-domän’. Ryttargardskyrkan.se är en sådan domän, så alla som har en …@ryttargardskyrkan.se-mailadress kan skapa Google-möten. De flesta elever och personal i skolor i Linköpings kommun har också tillgång till ett G-suite-konto via kommunen.

 • Om du vill starta ett digitalt möte direkt:
  1. Öppna en webbläsare på din dator och gå till: http://meet.google.com. Logga in där med din …@ryttargardskyrkan.se-adress
  2. Välj ”Gå med i eller starta ett möte”
  3. Hitta på ett namn till mötet (Utan å,ä,ö)
  4. Välj ”Gå med nu”. Nu startar mötet, men än så länge är det bara du själv med i mötet.
  5. I dialogrutan som kommer upp kan du kopiera mötesinformationen och skicka den till de som du vill ha med i mötet. Du kan skicka informationen i t ex ett mail, sms eller via Facebook Messenger eller valfri annan kanal. Du kan i samma dialogruta istället välja ”Lägg till” för att välja personer som du har i ditt adressbok eller genom att ange en mailadresser till personer du vill ha med i mötet. De får då en inbjudan via mail som de kan svara på direkt.
  6. När alla anslutit till mötet är det bara att köra på. Mötet avslutas när den sista personen lämnar det (genom att klicka på den röda lur-symbolen).

 • Om du vill schemalägga ett möte som ska starta vid en viss tid:
  1. Öppna en webbläsare på din dator och gå till: https://calendar.google.com. Logga in där med din …@ryttargardskyrkan.se-adress
  2. Välj dag och tid i kalendern och skapa ett möte där.
   1. ”Lägg till gäster” – ange vilka du vill ha med i mötet genom att skriva deras mailadresser
   2. ”Lägg till konferens” – välj att använda Hangouts Meet
  3. När mötet ska börja kan alla som fått inbjudan komma in i mötet

 • Det är i dagsläget inte möjligt att spela in möten som skapats via ryttargardskyrkan.se.
notis