Församlingsmöte

December är vanligtvis en späckad månad, så notera redan gärna i almanackan redan nu att det är församlingsmöte efter gudstjänsten den 4 december. Mer info kommer.
notis