Information angående coronaviruset

Vi gläds åt att vi fortsatt är många som kan träffas i cellgrupper eller för att titta på gudstjänst i hemmen på söndagar men vill uppmana er att vara noga med att tvätta händer och att hålla avstånd mellan varandra så gott det går när ni möts.

Församlingsledningen har uppdragit åt församlingens råd och andra nyckelverksamheter att ta fram en plan för hur olika tänkbara scenario påverkar verksamheten under våren och i ett längre perspektiv.

Vi vill också uppmana dig som planerar för möten av olika slag att överväga att lösa detta digitalt. Här finns en guide att följa för att skapa digitala möten: Instruktioner för digitala möten

Om ni ändå träffas till fysiska möten uppmanar vi er att vara noga med att tvätta händer och att hålla avstånd mellan varandra.

Känner du dig sjuk med symtom som snuva, hosta eller feber ska du inte delta i några av våra samlingar utan stanna hemma.

Har du frågor om kommande evenemang eller verksamheter, kontakta:
013-31 41 90
info.felaktigryttargardskyrkan.se

Är du i behov av samtalsstöd, kontakta:
Fredrik Lignell eller Eva-Marie Hultberg

Är du i behov av hjälp att handla mat?
info.felaktigryttargardskyrkan.se

Har du möjlighet att hjälpa någon att handla? Kontakta:
info.felaktigryttargardskyrkan.se
Information

Questions about events and church activities, contact:
013-31 41 90
info.felaktigryttargardskyrkan.se

Need someone to talk to, contact:
Pastor Fredrik Lignell or Pastor Eva-Marie Hultberg

In need for someone to bring groceries, contact:
info.felaktigryttargardskyrkan.se

Want to helt deliver groceries, contact:
info.felaktigryttargardskyrkan.se

notis