Information angående coronaviruset

Med regeringens och folkhälsomyndighetens rekommendationer som underlag har Ryttargårdskyrkans krishanteringsgrupp på uppdrag av församlingsledningen beslutat att ställa in gudstjänster och andra evenemang där vi samlar större grupper.

Är du 70 år och äldre uppmanar vi dig att inte delta i exempelvis servicegruppsarbetet och att följa Folkhälsomyndighetens rekommendationer.

Vi gläds åt att vi fortsatt är många som kan träffas i cellgrupper eller för att titta på gudstjänst i hemmen på söndagar men vill uppmana er att vara noga med att tvätta händer och att hålla avstånd mellan varandra så gott det går när ni möts.

Församlingsledningen har uppdragit åt församlingens råd och andra nyckelverksamheter att ta fram en plan för hur olika tänkbara scenario påverkar verksamheten under våren och i ett längre perspektiv.

Vi vill också uppmana dig som planerar för möten av olika slag att överväga att lösa detta digitalt. Här finns en guide att följa för att skapa digitala möten: Instruktioner för digitala möten

Om ni ändå träffas till fysiska möten uppmanar vi er att vara noga med att tvätta händer och att hålla avstånd mellan varandra.

Känner du dig sjuk med symtom som snuva, hosta eller feber ska du inte delta i några av våra samlingar utan stanna hemma.

Har du frågor om kommande evenemang eller verksamheter, kontakta:
013-31 41 90
info.felaktigryttargardskyrkan.se

Är du i behov av samtalsstöd, kontakta:
Fredrik Lignell eller Eva-Marie Hultberg

Är du i behov av hjälp att handla mat?
info.felaktigryttargardskyrkan.se

Har du möjlighet att hjälpa någon att handla? Kontakta:
info.felaktigryttargardskyrkan.se
Information

Based on the governments and the health officials recommendations Ryttargårdskyrkans crisis management team, on behalf of the board, has decided to call of all services during the coming 3 weeks. March 17 to April 5.

Due to recommendations from health officials of March 16 concerning people over the age of 70 this will affect other activities too. Are you 70 or older please do not participate in church activities and follow recommendations from health officials.

At the moment we do not cancel our kids and youth ministries based on recommendations from health officials. We follow developments closely.

The church board has decided to use following timeline to plan church activities:
Every week – Status update on church activities on our web
3 weeks – Thats how long we plan ahead for services and other activities
3 months – Work has begun to investigate effects in a longer perspective
6 months – Work has begun to investigate effects in a longer perspective

Questions about events and church activities, contact:
013-31 41 90
info.felaktigryttargardskyrkan.se

Need someone to talk to, contact:
Pastor Fredrik Lignell or Pastor Eva-Marie Hultberg

In need for someone to bring groceries, contact:
info.felaktigryttargardskyrkan.se

Want to helt deliver groceries, contact:
info.felaktigryttargardskyrkan.se

notis