Bön för vårt internationella arbete

Vår församling har ett rikt internationellt arbete med många utsända arbetare, påskresor för ungdomar, ett antal viktiga projekt som vi stöttar, och mycket annat. Av olika skäl har vi varit tvungna att skära kraftigt i budgeten för detta. Vi vill tillsammans som församling be lite extra för vårt internationella arbete, och vi kommer ha en bönesamling den 19 september. Direkt efter gudstjänsten kan man ta sitt kyrkfika och gå in i Ekkällan där vi får färska uppdateringar och böneämnen direkt från våra utsända. Det kommer bli mycket spännande att vara med i Guds mission på ett sätt som öppnar våra ögon för världen bortom Linköping!

OBS! att detta inte är en samling enbart för ”missionsintresserade”. Detta är en möjlighet för hela församlingen att få veta mer om och få påverka vad vi gör tillsammans med Gud i hela världen!

notis