Bibelläsningsplan

Den stora berättelsen om Jesus finns i fyra versioner. De är dels präglade av vem som skrivit ner berättelsen, och dels av vem författarna vände sig till. Den version som sticker ut mest är Johannesevangeliet, som till form, stil och upplägg skiljer sig tydligast från de tre andra. Vi läser en ögonvittnesskildring, där lärjungen Johannes hör till den innersta krets som stått Jesus allra närmast och varit med vid avgörande tillfällen. Någon dag är det lite fler verser, men oftast läser vi ett ganska kort avsnitt.

Läs och fundera över: Vad säger detta om Gud? Vad säger det om mig? Vilken inbjudan uppfattar jag i dagens läsning?

Jag önskar dig en god läsning! /Fredrik 

Pdf att ladda ner: Bibelläsningsplan Johannesevangeliet sommaren 2022

notis