Bibel och Frukost

LÖRDAGEN DEN 26 OKTOBER

VÄLKOMMEN på gemensam frukost med efterföljande bibelstudium och diskussion kring temat. Anmälan sker genom att fylla i detta formulär.

TEMA: ”Amos 5-9”
TID: 9.30-11.30
TALARE: Esther Jubrant
KOSTNAD: 30 KR

notis