Alla dagar nära

Under sommaren är gudstjänsttemat ”Alla dagar nära – om att be i alla lägen”. Juni, juli och augusti börjar gudstjänsterna kl 10:00 i Ryttargårdskyrkan.

Välkommen!

notis