Afternoon tea

Tema – Kommunikation
Hur pratar vi med varandra? Hur lyssnar vi på varandra?

Lördag 6 april kl 16:00 med Lena & Johnny Trossö, Eva-Marie & Tomas Hultberg, m.fl.

Anmälan till info.felaktigryttargardskyrkan.se, kostnad 100 kr per par.

notis