Nattvard 24 maj

Vi längtar såklart efter att fysiskt i samma rum få fira gudstjänst, att få fira nattvard och lovsjunga tillsammans, och tycker det var alldeles för länge sedan det hände senast. Den 24 maj kommer vi därför att bjuda in till ett antal mindre nattvardsfiranden med lovsång och bön i kyrkan med max 35 personer per tillfälle. Vi kommer då att vara noga med de förhållningsregler som gäller och sitta och gå med stort avstånd från varandra, praktisera god handhygien med handsprit samt använda så kallade särkalkar till vinet.

Du kommer att kunna boka in dig på något av våra nattvardsfiranden klockan 15, 16, 17 eller 18 i förväg. Om det blir fullt vid alla tre tillfällena utlyser vi ytterligare samlingar samma eftermiddag. Anmäl dig själv, eller anmäl din familj eller cellgrupp!

Den som är över 70 år eller tillhör någon riskgrupp kan ju tyvärr inte delta i detta. Vi fortsätter att arbeta med hur vi kan stötta alla er som inte kan möta andra.

Fyll i formuläret här nedan och klicka på den tid som du vill boka.

    13 lediga av totalt 35