Cellgrupp

Ryttargårdskyrkan vill vara en öppen och generös gemenskap där allt fler möter, följer och formas av Jesus. Vi ser cellgruppen som ett komplement till den stora gudstjänsten och en naturlig del av församlingslivet. Cellgruppen är den lilla och nära gemenskapen.

Vad är en cellgrupp?

En liten grupp på ca 6-12 personer som oftast samlas i hemmen för att lära känna Gud och varandra bättre. Cellgrupperna ser olika ut, det finns t.ex. tjejgrupper, studentgrupper, grupper med barnfamiljer, medelåldersgrupper osv.

En cellgruppssamling har ett enkelt upplägg som bygger på gemenskap. Samlingen brukar innehålla, fika, samtal, förbön och bön. De flesta grupperna träffas varje vecka, men varje grupp kan själv välja hur ofta och när man möts. För att stärka gemenskapen uppmuntras grupperna att göra något annat tillsammans ibland; en utflykt, en fest eller bara äta ihop utan något särskilt program.

Du behöver inte vara med i församlingen för att tillhöra en cellgrupp. Är du nyinflyttad eller ny i tron kan cellgruppen vara en väg in i församlingsgemenskapen. Vill du gå med i en cellgrupp eller har frågor kring cellgrupper, kontakta Cellgruppsrådet cellgruppsrad.felaktigryttargardskyrkan.se eller någon av pastorerna.

Predikningar

På länken nedan finns våra predikningar samlade, med sammanfattningar och samtalsfrågor

Predikningar och samtalsfrågor

Litteraturlista

Följande dokument ger tips på böcker som ni kan använda i er cellgrupp.

Litteraturlista

Levande Smågrupper

Material från Bilda om Levande Smågrupper

Levande Smågrupper

Till cellgruppsledare

Cellgruppsadministratörerna har översikt över grupperna och hjälper till att slussa in nya människor. Till cellgruppsadministratörerna cellgruppsadmin.felaktigryttargardskyrkan.se kan du som cellgruppsledare höra av dig om det sker en förändring i din grupp eller om ni har möjlighet att ta emot någon ny.

Cellgruppsrådet jobbar med att utveckla cellgruppsarbetet och stödja cellgruppsledare. Maila till cellgruppsrad.felaktigryttargardskyrkan.se om du vill komma i kontakt med oss.