Goda nyheter

Gudstjänstserie 6 september – 18 oktober

Vad innebär det att budskapet om Jesus kallas för evangelium — ett glädjebud? Markus inleder sin berättelse storslaget med att säga: »Här börjar glädjebudet om Jesus Kristus, Guds son.«

För många av oss är detta för det första inga nyheter. Vi tycker vi hört berättelserna om Jesus många gånger, och dessutom lyssnat till många utläggningar av vad den betyder. Finns det ändå ett nyhetsvärde i detta? Vi påstår faktiskt att det gör det. Men vad är det då som gör dessa nyheter goda? Och för vem är de i så fall det?

Följ med i en gudstjänstserie där vi försöker uppfatta det urkyrkan såg och hörde. Nyheterna om Jesus Kristus var världsomvälvande. De vände upp och ner på maktstrukturer och på frågor som rör tro, ett nytt liv och vilka som hör till Guds folk. Detta är berättelsen om en ny ordning, en ny mänsklighet och ett nytt hopp.


Vi firar gudstjänst i Ryttargårdskyrkan kl 10:00 och 11:30 med max 45 deltagare i varje. Du anmäler dig via formuläret här. Gudstjänsterna kl 11:30 sänds dessutom online (se inspelningarna här) samt går att höra på närradion söndagskvällar kl 19:00.

Gudstjänsterna kl 11:30 tolkas även till engelska.

Fyll i formuläret här nedan och klicka på den tid som du vill boka. Om du behöver avboka så kan du skicka ett e-post-meddelande till infotratten.felaktigryttargardskyrkan.se så hjälper vi till med att avboka. Givetvis stannar du hemma om du känner dig det minsta krasslig.