Idag har vi på ett mycket påtagligt vis mött fattigdom och livets orättvisor. Av hänsyn till de boende i den romska bosättningen kan vi inte lägga ut en massor  bilder eftersom vi inte vill exponera  vare sig fattigdomen eller dessa Jesu minsta och utsatta små barn. Dagen började dock med storstädning av lokalerna som vi bor i. Barnen utlyste städrace och i turbofart blev jobbet klart.

Efter detta var det möte i ”Klubben” med Ori, en kvinna som jobbar med att varje dag åka ut för att besöka romerna. Hon försöker skapa förtroendefulla relationer och förbättra deras situation.  Hon berättade för oss hur vi bör bemöta dessa barn och lite om vad hon trodde att vi skulle få se.

Det första som blir påtagligt när vi kommer ut i byn är det totala armodet. Romerna är på intet sätt socialt accepterade i samhället. Orättvisorna är stora. De tvingas leva i fallfärdiga hus i en liten by i utkanten av Margitha. De har svårt att få jobb och att överhuvudtaget bli betrodda. Jämförelser med hur man behandlade de spetälska på Jesu tid ligger nära till hands. Fattigdomen är total, arbetslösheten hög och många vuxna är analfabeter….men vilka vackra brunögda barn! Det bor ett 70-tal barn i byn. När vi kom vågade sig runt 30 st. fram. Så små! De flesta var under skolåldern. Många rädda och ibland tomma blickar mötte  oss först. Vi började leka med våra egna barn och långsamt smög sig de små fram. Återigen blev det tydligt vilka naturliga evangelister och människo-mötare barn kan vara. Våra barn sträckte fram handen till en liten, drog igång en fotbollsmatch och lockade fram leenden och leken inom barnen. Särskilt populärt var leken ”under hökens vingar kom” och ”Jaga såpbubblor”.  Förmodligen har många av dessa barn aldrig hört talas om evangeliet. Johanna berättade att Gud älskar dem, att de är värdefulla och man kunde få bli vän med Jesus. -Flera av barnen räckte då upp handen och ropade att de ville bli vän med Jesus. Vi körde vårt drama och sedan delades påskgåvan, som vi pysslade igår, ut. Vi uppmanar er att be för dessa romska underbara barn och deras anhöriga. Be om förändring och framtidstro!

FCE (EFI-fadder) driver finansierade av Erikshjälpen ett beundransvärt arbete bland dessa romer som heter ”After school”. Det är som ett fritidshem där barnen får mat, läxläsningshjälp och sina kläder tvättade. Under besöket i byn blev det tydligt vilken skillnad detta arbete gör för barnen. Utbildning är ofta den enda vägen till ett bättre liv, men om ens föräldrarna inte kan hjälpa till med läxläsning och det är långt till skolan är chanserna små att man ska lyckas i skolan. De barn som går på ”after school”  såg påtagligt både friskare och gladare ut.

Morgonandakt ur filipperbrevet samt kvällsandakt har vi haft som standard. På kvällarna summerar vi dagen med ”Kul-grej” ”Jobbig-grej” och ”Gud-grej”. Idag var dagens ”Gud-grej” Att vi tyckte att det var så stort att få berätta för barnen om Gud, kanske för första gången.

 

 

Villiga städare

Alicia och Melinda skakar mattor

Våran Arne Holmsten i målartagen

Vi berättar evangeliet på ungerska!

 

Vi plockar ”ogräs” till morgondagens fest