Idag har dagen främst använts till att vila upp oss efter resan och till att förbereda oss inför morgondagens gudstjänst i en romsk by. Vi har bland annat övat drama och testat alla lekar som vi ska få förmånen att  leka med barnen efter mötet. Vår bön inför morgondagen är att budskapet i dramat ska bli tydligt för mottagarna och att Johanna ska få välsignelse över sin predikan. En spännande utmaning imorgon blir språket, att sjunga lovsånger på rumänska och att förklara lekar utan språk. Att orka hänga med i barnens lekar kan också betraktas som en utmaning, för vuxna deltagare. Här har vi som tur är ett gäng med barn med god kondition till hjälp.