Omsorg

Våra församlingssystrar gör följande:

  • Hembesök hos äldre.
  • Sjukbesök.
  • Kondoleansbesök.
  • Sångstunder med andakt på äldreboenden.
  • Telefonsamtal, stöd och uppmuntran.
  • Julblommor till äldre och sjuka.
  • Gemenskapsträffar med mindre grupp äldre i Ryttargårdskyrkan.

Tillsammans med församlingssystrarna finns en besöksgrupp för dig som vill vara med. Då gör man hembesök hos äldre och ensamma samt är med på andakter på sjukhem.

Om du önskar kontakt med våra församlingssystrar: Birgitta Franzén och BrittMarie Wigren. Telefon: 013-31 41 92.