Vill du bidra?

Ge av din tid

Vår verksamhet bygger till stor del på att frivilliga hjälper till. Mycket av det som behöver göras kräver inte mer än lite tid i anspråk. Många hjälper till i våra servicegrupper som ansvarar för Caféet, städning och kyrkkaffe var 10:e vecka. Ett femtiotal personer är med i nattvardsgrupperna som ansvarar för nattvarden tre gånger per år.

Vi tror också att alla människor är utrustade av Gud med gåvor som gör att dom kan tjäna i Guds församling med sin unika talang. Det kan gälla stort eller smått, men vi tror alla är kallade att tjäna. Vad brinner ditt hjärta för?

När du vill engagera dig och inte vet var du ska vända dig kan du börja med att tala med någon av våra församlingsledare eller pastorerna som kan guide dig vidare.

Vill du bidra?

Ge ekonomiskt

Vi bär tillsammans ansvaret för församlingens ekonomi. För att utföra vårt uppdrag behöver vi ekonomiska resurser och nästan allt finansieras av frivilliga gåvor.

Medel vi samlar in går till tre ändamål:

 • Församlingen (vår lokala verksamhet)
 • Missionen (vårt arbete i andra länder)
 • Ryttargården (våra lokaler)

På dessa sätt kan du ge till vår församling:

 • Bank-giro
  Vårt bankgiro: 116-9903. Ange meddelandet ”Offer”.
 • Swish
  Vårt swish-nummer: 123-476 03 85. Ange meddelandet ”Offer”.
 • Insamlingar
  Varje gudstjänst ges möjlighet att ge en gåva under kollekten
 • Kyrkoavgift
  Genom att anmäla att du vill ge kyrkoavgift till Evangeliska Frikyrkan (vårt samfund) kan du ge via skattsedeln till både EFKs mission och vår församling på samma gång.
 • Testamente
  Du kan ta med församlingen i ditt testamente. Kontakta expeditionen för mer information
  Läs mer om testamente här... (pdf)