Föräldrapepp

Välkommen till föräldrapepp!

Här har du möjlighet att få dela gemenskap med andra mammor och pappor som är mitt inne i småbarnstiden. Bli utrustad och dras närmre Gud genom gemenskap, undervisning och bön.

Vi träffas varje onsdag i Ryttargårdskyrkans café. Därefter håller vi till i barnrummet där alla våra goa barn får leka och samtidigt som du får ta del av undervisning kring barn, relationer, familjen och Gud, det ges även tillfälle för reflektion och bön för varandra och våra barn.

Visionen är att du ska bli mer medveten om Gudsnärvaro mitt i vardagen. Bli påmind om att du är kallad för ett stort uppdrag – nämligen att utrusta nästa generation.

Var: Ryttargårdskyrkan
När: Vårterminen 2019 startade 23 januari. Onsdagar kl 9:30-11:30, vi startar med fika i caféet för att sedan fortsätta med undervisning, samtal och bön i lekrummet.
Slut: kl 11:30 (för den som vill finns möjlighet att värma/köpa mat i caféet och luncha ihop efteråt).

Har du några frågor kontakta Hanna Klint (hannaklint101.felaktiggmail.com) eller Abigail Renberg (abigail.renberg.felaktigryttargardskyrkan.se)

Varmt välkommen