Ungdom

I en stor församling finns det alltid utrymme för att ungdomar skall kunna få vara tillsammans och möta Gud ihop. Speciellt är det fredagarna som är aktuellt för dessa samlingar där programmet varierar mellan bland annat ungdomsmöte, att ha outreach eller en mer satsig gemenskapsaktivitet. Såklart finns det även tid att fika och bara hänga med vänner.
Inom ungdomsarbetet satsar vi också på Konfa, missionsresor under påsklovet, sportlovsläger och tonårslägret Teenstreet på sommaren.

Enter

Enter

Vi vill utmana och utrusta unga människor till att möta, följa och formas av Jesus. Vi kallar arbetet för ”ENTER” vilket innebär att vi både vill gå in i Guds rike med allt vad det innebär och att vi vill gå ut med uppdraget att berätta för världen om Jesus Kristus.

Detta gör vi genom att ha några olika inriktningar på ENTER:

ENTER Home: Jesus och jag. Tid att gemensamt fokusera på det enskilda mötet med Jesus. Även smågruppstid, fika och aktiviteter.

ENTER In: Ungdomsmöte med lovsång och undervisning. Även smågrupper, fika och aktivitet.

ENTER Out: Älska Linköping! Vi går utanför kyrkan för att på något sätt visa på vem Jesus är, med ord, gärningar eller både och.

ENTERtainment: En kväll där vi umgås genom någon större aktivitet. Även smågrupper, fika och andakt.

TOGETHER: Gemensam ungdomsgudstjänst med kyrkorna i stan.

ENTER bygger på smågrupper. Alla ungdomar är en del av en smågrupp och de flesta ENTER-kvällar träffas ungdomarna i sina smågrupper.

Läsåret 2017/2018 kommer vi ha följande smågrupper:

 • Tjejer 7-8:an
 • Killar 7-8:an
 • Tjejer 9:an-1:an
 • Killar 9:an-1:an
 • Tjejer 2:an-3:an
 • Killar 2:an-3:an

ENTER börjar 19:00 varje fredag och stänger 24:00. Hösten det år du fyller 13 eller börjar 7:an är du välkommen med!


PROGRAM HÖSTEN 2017

Augusti

25 aug ENTERtainment 

SEPTEMBER

1-2 sep ENTERdygn (ENTER In och övernattning till församlingsdagen)
8 sep ENTER Out
sep 19:00 Föräldramöte
15 sep ENTER Home
Lördag 16 sep TOGETHER i Missionskyrkan
22 sep ENTERtainment
29 sep ENTER In

OKTOBER

6 okt ENTER Out
13 okt ENTER Home
Lördag 14 okt 19:00 TOGETHER i Cuploen
20 okt ENTER In
Fre-Lör 27-28 okt ENTER Pray & Play night, dygna i kyrkan som start på höstlovet

NOVEMBER

3 nov Enter IN 
10 nov Påskresor
Lördag 11 nov 19:00 TOGETHER i Ryttargårdskyrkan
17 nov ENTER In
24 nov ENTER In

DECEMBER

1 dec ENTER Out
8 dec ENTER In
15 dec ENTERtainment – Julfest

Har du frågor angående ungdomsverksamheten tveka inte att höra av dig till ungdomspastor Sofia Johnsson via mail, sofia.johnsson.felaktigryttargardskyrkan.se, eller mobil, 0705-327333

Vi ses!

Sportlovsläger

Häng med på sportlovsläger i Sälen, Lindvallen, 17-21 februari 2018! Det är ett läger fyllt av go gemenskap, skidåkning och undervisning. Vi åker buss till Sälen och bor sedan på Sälsäterns fjällgård, www.fjallgarden.nu. Lägret är för dig mellan 13–19 år.

Vi åker lördag morgon kl 07:30 från Ryttargårdskyrkan och kommer hem runt kl 23 på onsdagskvällen. Det blir sammanlagt fyra skiddagar och på kvällarna har vi gemensamma samlingar och umgås.

Tiden på detta läger vill vi använda till att fördjupa relationer. Både relationer till varandra och till Gud. Detta gör vi genom att prata med varandra, åka skidor, leka i snön, diska, läsa bibeln, lovsjunga Gud och helt enkelt leva tillsammans dessa dygn. Läger är som sagt ett väldigt bra tillfälle att lära känna varandra. Kanske har du en kompis som inte brukar gå till kyrkan eller inte vet så mycket om Jesus. Fråga om han eller hon vill följa med!

Information

 • Sportlovsläger 17 – 21 februari
 • För dig som är 13 – 19 år
 • Lägret är helt energidrycks, alkohol- och  drogfritt
 • Max 50 deltagare – anmäl dig i tid!

Pris

Priset är 1700 kr och inkluderar bussresa, boende och mat. Kostnad för liftkort och skidhyra tillkommer. Vi vill inte att någon ska behöva avstå p g a ekonomiska skäl, så om det skulle uppstå något problem hör av dig till Kristina Catania (kricatania@msn.com, 0737-011701) så finner vi en gemensam lösning.

Anmälan

Anmälan öppnar lördagen den 25 november kl.10

Bifogad länk [anmälan Sälen 2018] tar dig till anmälan.

Kontakt

Sofia Johnsson sofia.johnsson.felaktigryttargardskyrkan.se 0705-327333
Jonas Hammarström – jsham.felaktighammarstrom.st

Påskresa

Från gymnasiet Påsklovet 2018

Under påskloven finns det möjlighet för ungdomar i gymnasieåldern och äldre att åka på påskresa, inom Europa eller till Mellanöstern. Vi har bland annat varit i Jordanien, England, Irland, Egypten samt Turkiet och ofta arrangeras resorna i samarbete med organisationen OM. Under påsklovet 2018 anordnades resor till Bosnien, Italien, Egypten och Israel.

Resornas ledord är att betjäna människor på platsen och att i allt ära Gud.

Resorna innehåller bl a: Evangelisation, praktiskt och socialt arbete, möta lokala troende och internationella arbetare, bön, medverkan i gudstjänster, möjlighet till att dela ditt vittnesbörd, undervisning etc.

Ålder: Gymnasiet eller äldre.

Tid: Påsklovet. Exakta dagar bestäms då flygbiljetterna beställs.

Europaresorna riktar sig till dig som t.ex. 

 • Reser på en påskresa för första gången.
 • Vill uppleva hur det är att vara ute i mission.
 • Är speciellt intresserad av mission i Europa.
 • Är intresserad av volontärsarbete.

Mellanösternresan riktar sig till dig som:

 • Har varit med på någon påskresa tidigare.
 • Brinner för mission och/eller muslimvärlden.
 • Överväger att satsa på mission för en längre tid.

Bloggen

2017 års blogg kan du läsa om vad som hände under veckan. Vill du veta mer vad som hänt tidigare år? Se då bloggarna för påskresorna 20162015 och 2014.

Förberedelser:

Förberedelseträffarna inför resan är viktiga för att resan skall bli så bra som möjligt. Notera att de är obligatoriska att närvara på.

 • Vi vill göra vårt bästa för att både förberedelsetiden och själva påskveckan ska bli så bra som det bara kan bli.
 • Vi vill vara öppna för att växa till i vårt lärjungaskap. 
 • Vi gör det vi kan och så tar Gud hand om allt det övriga! J

Minns du vad som är påskresornas ledord?
All betjäna människorna på platsen och i allt ära Gud!

Anmälan:

Anmälan öppnas 29 okt kl 18:00.

Då anmälan är avslutad skall du få ett mail som bekräftar anmälan. Mailet kommer att skickas till den mailadress du anger i början på anmälan. Kontrollera att du får detta mail. Det kan ta en timme innan mailet kommer. 

Efter denna anmälan kommer du få en kallelse till en kort intervju med någon av påskreseledarna. Datum för intervjun är för närvarande planerat till Måndag 6 november.  I och med intervjun så bestämmer du dig slutligen om du skall delta och därmed är anmälan bindande. Efter det beställs flygbiljetterna och du betalar biljettpriset. Om du är osäker på om Bosnien, Italien, Egypten eller Israel-resan passar dig bäst, så kan du ange det nedan. Vid intervjun bestämms vilken som passar dig.

Du måste minst gå i gymnasiet för att åka på påskresan. För att delta i resan till  Egypten eller Israel måste du dessutom ha varit med på en påskresa tidigare eller vara minst 18 år. Du förväntas också delta i alla förberedelseträffar inför påskresan.

Vid intervjun kommer du slutligen bestämma dig om du skall åka med eller ej. I och med det lovar du att betala för uppkomna kostnader i form av flygbiljetter, uppehälle och liknande, även om du av något skäl inte kommer kunna deltaga på resan. 

Mailet innehåller en bifogad pdf-fil. Skriv ut den, skriv på den och lämna den i samband med intervjun den 6 november.

Anmäl dig till påskresan 2018 genom följande länk https://goo.gl/forms/yXZ4yDMg9rvC7Td02

Vill du söka stipendium för påskresan? Gör det genom följande länk https://goo.gl/forms/QY7TCuqU1nuJ2nTr2


TIDSCHEMA


Tis 24 okt 18:30-19:30         Information för dig som funderar på att åka samt föräldrar
Sön 29 okt 18:00                  Anmälan öppnar 
Fre 03 nov 23:59                  Sista anmälningsdag
Mån 06 nov                           Intervju ned deltagarna. Du får en separat kallelse med tid.
                                                 Vid intervjuen bestämmer du dig slutgiltigen om att följa med
Tors 25 jan 18:30-20:30      Första förbredelseträff
Fre  26 jan                             Enter Out
Tors 01 mars 18:30-20:30  Andra förbredelseträff
Fre   02 mars                         Enter Out
Tors 15 mars 18:30-20:30  Tredje förbredelseträff
Sön 18 mar 10:30                 Bön på gtj för alla som skall åka på påskresor + gemensam lunch
                                                 + individuella landsträffar för att stämma av det sista och be för för resorna
Lör 14 april                           Debrief efter resorna och planering for återkoppling till församling. 

Mer information om flygtider

FlygtiderPåskresor2018.pdf

KONTAKT

Anton Johnsson – anton.johnsson@ryttargardskyrkan.se

Ian Lowry – Ian.n.lowry@gmail.com

Ackie Lowry – Ackielowry@gmail.com

TeenStreet

13 år och upp 26 Juli-2 Aug 2017

TEENSTREET-lägret 26 Juli-2 Augusti

TeenStreet är ett internationellt kristet tonårsläger arrangerat av OM. Varje år träffas mer än 4000 människor från hela Europa för att vara med på en vecka med lovsång, bibelstudier, smågrupper, sport, skapande och annat kul. Vår målsättning är att jobba tillsammans med Guds församling för att inspirera och utrusta unga kristna människor till att ha en äkta relation med Jesus och reflektera honom i sin vardag. 

Vill du skriva ut en beskrivning finns den på följande länk.

Beskrivning av lägret finns på TeenStreet och även på TeenStreet-Sverige.

Svar på vanliga frågor finns här.

Som deltagare är du med tills det år du fyller 18. Sen kan du vara ledare eller volontär och då finns ingen övre gräns.

Intresseanmälan/Preliminäranmälan

Även om du inte bestämt dig, men funderar på att åka med till TeenStreet i sommar kan du anmäla ditt
intresse på webben att vara med i förberedleserna som Ryttargårdskyrkan anordnar.  

Din anmälan ger oss information för att:

Vi som arrangerar Teenstreet i Ryttargårdskyrkan behöver din kontaktinformation för att:

 • Planera och följa upp de gemensamma aktiviteterna inför lägret    
 • Du ska kunna ansöka om externa stipendium (Senast 7 feb)
 • Du ska kunna ansöka om Ryttargårdskyrkans eller Johanneskyrkans missionsstipendium (Om Ryttargårdskyrkan eller Johanneskyrkan är din hemförsamling)
 • Vi skall kunna upprätta en krisplan

  Anmäl dig på följande länk.

  Notera att detta inte är själva anmälan till TeenStreet utan bara en anmälan för att få information och kunna vara med på förberedelserna inför resan. Sista anmälningsdag på denna lista är antingen när du bestämt dig för att vara med på förberedelserna dock senast 23 maj.

  Kalendar

  Notera att tider och datum nedan kan förändras

  Tis  7 feb  23.50  Sista anmälning för att vara med att söka externt stipendium.
  Sön  26 feb  10.45-14.00  Brödförsäljning.
  Sön  26 feb  12.50  Informationsträff i Ryttargårdskyrkan för deltagare och föräldrar
  Sön  19 mar  10.45  Korvförsäljning
  Sön  2 april  10.45-14.00  Brödförsäljning.
  Sön 30 april  17.00-23.00  Valborg. Aktiviteter och försäljning för TeenStreet. Se info om Valborg nedan
  Sön  21 maj  10.45-14.00  Brödförsäljning.
  Tis  23 maj 23.50  Sista tillfälle att anmäla sig till TeenStreet 
  Sön  11 jun  10.45-15.00  Förbön i Ryttargårdskyrkan. BBQ och info för deltagare efter gudstjänst
  Ons  26 juli    Avfärd till TeenStree
  Ons  2 aug    Hemkomst från TeenStreet 
  Ons  9 aug    TeenStreet och Enter sommarfest 


  Missionsstipendium

  Ryttargårdskyrkan och Johanneskyrkan har ett missionsstipendium som finns att söka om du har någon av dessa kyrkor som hemförsamling. Precis som tidigare år, så förväntas du att delta aktivt i förberedelserna inför TeenStreet.

  Missionsstipendiet går att söka fram till sista anmälningsdag, och sker i samband med att man gör
  intresseanmälan på webben (se ovan). Kriterierna för att få stipendierna finns angivet i web-anmälan. Glöm inte att maila in påskriven ansökan. 

  Kostnad

  Deltagare: Ca xx kr
  Funktionärer: Ca yy kr
  Priserna inkluderar mat, logi och bussresa från Linköping

  Om du är med på de gemensamma aktiviteterna såsom bakning och Valborg (se nedan) samt är med och söker stipendier (se ovan och nedan), blir det betydligt billigare. Vilken summa som skall betalas i slutändan vet vi alltså inte ännu. Det beror
  på hur duktiga ni är att samla in pengar och om vi beviljas stipendier. 

  På området finns det kiosker, matställen samt stånd som säljer skivor, väskor, tröjor, böcker med mera. Till detta kan behövas fickpengar men det är egentligen inte särskilt mycket pengar som behövs. 

  Externt stipendium

  Gruppen från Ryttargårdskyrkan kommer att gemensamt söka ett externt stipendium. Detta externa
  stipendium går att söka fram till 7 februari om du är 25 år eller yngre och sker i samband med att man gör en
  intresseanmälan på webben (se ovan). Glöm inte att betala in 500 kr, om du söker externt stipendium, till Ryttargårdskyrkans bankgiro, 116-9903. Märk med ”TeenStreet 2017” följt av ditt namn.

  Anmälan och Betalning

  Anmälan till själva lägret kommer att ske via webben. Du anmäler dig själv på denna länk. Sista
  anmälningsdag är 23 maj. 
  Du betalar bara anmälningsavgiften direkt till OM. Övriga kostnader för lägret går via Ryttargårdskyrkan.

  Resten betalar du in till Ryttargårdskyrkan på Bankgiro 116-9903. Märk inbetalningen med
  ”TeenStreet” och ditt namn. Hur mycket du skall betala beror på hur mycket av förberedelserna du deltagit i.
  Efter sista anmälningsdag, 23 maj, kommer vi sammanställa hur mycket var och en skall betala och snart
  därefter meddelar vi dig via e-post vad du skall betala.

  Bakning

  • För att samla in pengar kommer de som går i grundskolan och gymnasiet sälja hembakat bröd några söndagar.
   De som deltar vid ett givet tillfälle är med och delar på pengarna vid det tillfället. 
  • Du måste personligen delta i försäljningen av brödet efter gudstjänsten för att ta del av pengarna. Du kan inte skicka ett ombud. 
  • Kriterierna för att få ta del av pengarna som samlas in är: baka ett av brödpaketen, lämna in i tid (senast 10.45) & hjälp till i 15 minuter efter gudstjänsten.
  • Du måste ha registrerat dig på intresseanmälan innan du kan vara med på brödförsäljning. 
  • Datum för brödbaken i vår är:
   – xx februari
   – yy mars
   – zz maj
  • Det som vi förhåller oss till i år är:
   – välj ett bakpaket (enligt nedan), ta på dig förklädet & sätt igång att baka!
   – skriv en innehållsförteckning som du fäster på påsen.
   – kom till Ryttargårdskyrkan senast (!) kl. 10.45 och lämna in det du bakat till de ansvariga.
   – skriv upp dig på en tid då du efter gudstjänsten kommer stå & hjälpa till med försäljningen i 15 minuter.
  • Du kommer att välja mellan olika bakpaket. Alla dessa bakpaket har ungefär samma värde, vilket gör det mer rättvist då pengarna sedan delas lika mellan de som varit med.
  • Brödpaketen är följande:
   – xxx. 
  • Om du har några frågetecken eller funderingar kring brödförsäljningen ta i förväg kontakt med Marcus. 

  VALBORG

  För att samla in pengar kommer de som går i grundskolan och gymnasiet sälja hembakat bröd några söndagar.
  Under Valborg, som alla deltagare bör vara med på, har vi både aktiviteter och säljer bröd för att samla in pengar. Vi
  räknar med att alla som kan är med vid dessa tillfällen. De som deltar vid ett givet tillfälle är med och delar på
  pengarna som intjänats det tillfället. (Det går inte att skicka en stand-in.)  Du måste ha gjort din intresseanmälan innan du deltar på Valborgsinsamlingen.

  RAG-race

  RAG står för ”Raise and give” och är ett koncept som använts på lägret flera gånger. Ett RAG-race går till på så sätt att de som springer loppet samlar sponsorer innan loppet som antingen ger en engångsgåva eller ett bidrag för antal varv som personen springer. I år kommer ett RAG-race att anordnas xxx i Ryttargårdskyrkan. 

  För mer information

  Besök gärna: http://www.omsverige.se/ga/teenstreet och http://www.teenstreet.de

  Har du frågor är du välkommen att kontakta:

  • Sofia Johnsson
  • Ian Lowry
  • Ingemar Segerberg

  Konfa

  Åk 8 Tis kl 19:00-21:00

  KONFA är Ryttargårdskyrkans och Johanneskyrkans konfirmationsundervisning. Nedan ges en kort presentation av KONFA samt svar på några vanliga frågor.

  Varför ska jag gå KONFA?

  Vi vet att tonåringar är intresserade av andliga frågor och vill prata om sånt som Gud, döden och meningen med livet. Vi tar tonåringars djupa funderingar på allvar. Vill du diskutera livets stora frågor? Vill du testa om Gud verkligen finns? Vill du lära dig mer om den kristna tron? Då är KONFA i Ryttargårdskyrkan och Johanneskyrkan något för dig! Man behöver inte vara döpt för att gå KONFA i Ryttargårdskyrkan eftersom vår KONFA inte är någon bekräftelse av dopet. Man behöver inte ens vara troende utan det räcker med att vilja veta mer om kristen tro.

  Vad gör man på KONFA?

  En konfaträff börjar alltid med någon lek eller tävling. Sedan har vi en samling som till exempel kan innehålla praktiska övningar, samtal, filmvisning och berättelser ur Bibeln eller ur vardagslivet. Efter det är det fika i smågrupper där vi talar om veckan som varit och dagens ämne. Varje samling avslutas med en enkel andaktsstund med bön och ibland lite sång. Ibland träffas vi även hemma hos någon. Hösten inleds med ett konfadygn och i slutet av våren åker vi på ett konfaläger med andra konfagrupper i Östergötland, oftast kring Valborg. Det ingår även i KONFA att gå på ett antal gudstjänster under året.

  Vad kostar det?

  För det första – ingen som vill gå KONFA i Ryttargårdskyrkan ska behöva avstå av ekonomiska skäl. Kontakta oss om det är ett problem så finner vi en lösning. Grundavgiften är annars 700 kr. Den betalas till Ryttargårdskyrkans Bankgiro: 116-9903. Märk  inbetalningen med ditt namn och ”konfa”. I avgiften ingår studiematerial, konfadygnet och konfadagen (Har du en egen bibel ta med den, annars ordnar vi en till dig). Fika turas vi om i gruppen att ha ansvar för och då även betala. En avgift för vårens konfaläger tillkommer och beräknas ligga på ca 800kr.

  Anmälan öppnar 1 juni och avslutas 5 september!
  Anmäl dig här!

  Konfa 17/18 startar 12 sept 

  Boka redan nu in! Konfadygn 21-22 oktober (Prison Island, tacos, luftmadrass, gudstjänst m.m.)


  För mer information, kontakta:

  Sofia Johnsson i Ryttargårdskyrkan på 0705-327333 alternativt sofia.johnsson.felaktigryttargardskyrkan.se

  Linalie Newman i Johanneskyrkan på 0704-416215 alternativt linalie.felaktigjohanneskyrkan.se