Grundkursen

– en introduktion i kristen tro

Grundkursen är en åtta veckor lång introduktionskurs i kristen tro. Kursen kretsar kring frågan ”är Gud verkligen god?”. Under åtta onsdagskvällar kommer vi studera olika aspekter av Jesu liv utifrån denna fråga.

Varje kurskväll består av gemensam kvällsmat, föredrag och gruppsamtal. Stor vikt läggs vid gruppsamtalet där du får möjlighet att ställa de frågor som du är intresserad av.

Schema för en kväll

VEM ÄR GRUNDKURSEN TILL FÖR?

Grundkursen är en introduktionskurs i kristen tro, det betyder att du inte behöver ha några förkunskaper i kristen tro för att kunna hänga med. Grundkursen vänder sig till dig som är nyfiken på den kristna tron och vill undersöka om den är något för dig. Alla, oavsett trosåskådning är välkomna!

VILL DU VETA MER OM GRUNDKURSEN?

Kom på introduktionskvällen! Introduktionskvällen är den första kvällen i kursen och är gratis. Kvällen följer samma schema som en vanlig grundkurskväll, dvs kvällsmat, föredrag, fika och gruppsamtal, men under introduktionskvällen kommer vi berätta mer om kursupplägget och du får möjlighet att ställa frågor om kursen. Vi vore tacksamma om du anmäler dig till introduktionskvällen senast dagen före, så att vi kan beräkna hur mycket mat vi skall laga, men hann du inte anmäla dig är du välkommen ändå!

VAD KOSTAR DET?

Kursen kostar 500 kr (studentpris 300 kr). I priset ingår även kursmaterial, kvällsmat och fika vid alla kurstillfällena.

NÄR?

Åtta onsdagar kl 18:30-21:00 med start 12 februari 2020. Kursen avslutas 15 april 2020. I kursen ingår också två kursdagar fredagkväll och lördag 27-28 mars.

VAR?

Ryds herrgård [hg], Alsättersgatan 19.

ANMÄLAN?

Skicka din anmälan och eventuella frågor till grundkursen.felaktigryttargardskyrkan.se

ARRANGÖRER

Grundkursen är ett samarrangemang mellan Ryttargårdskyrkan, Ryds hemkyrka och studentföreningen Ny Generation på LiU.

Grundkursen