Undervisning

Steg in i församling

Är en kurs på ca 2,5 timme för dig som är nyfiken på vad ett medlemskap i församlingen innebär.

Ämnen som tas upp:

 • Vad innebär det att vara med i en baptistisk församling?
 • Hur fattar man beslut i Ryttargårdskyrkan?
 • Vilka utmaningar står församlingen inför?

Under kursen ges tid för samtal och frågor. Den börjar med att vi fikar tillsammans vilket vi bjuder på.

Hör av dig till Fredrik, Eva-Marie eller Lennarth vid ev. frågor eller om du är intresserad av att gå kursen.

Nästa kurstillfälle är 11 maj 2017 kl 19:00 – 21:00.

Grundkursen

– en introduktion i kristen tro

Grundkursen är en åtta veckor lång introduktionskurs i kristen tro. Kursen kretsar kring frågan ”är Gud verkligen god?”. Under åtta tisdagskvällar kommer vi studera olika aspekter av Jesu liv utifrån denna fråga.

Varje kurskväll består av gemensam kvällsmat, föredrag och gruppsamtal. Stor vikt läggs vid gruppsamtalet där du får möjlighet att ställa de frågor som du är intresserad av.

Schema för en kväll

VEM ÄR GRUNDKURSEN TILL FÖR?

Grundkursen är en introduktionskurs i kristen tro, det betyder att du inte behöver ha några förkunskaper i kristen tro för att kunna hänga med. Grundkursen vänder sig till dig som är nyfiken på den kristna tron och vill undersöka om den är något för dig. Alla, oavsett trosåskådning är välkomna!

VILL DU VETA MER OM GRUNDKURSEN?

Kom på introduktionskvällen! Introduktionskvällen är den första kvällen i kursen och är gratis. Kvällen följer samma schema som en vanlig grundkurskväll, dvs kvällsmat, föredrag, fika och gruppsamtal, men under introduktionskvällen kommer vi berätta mer om kursupplägget och du får möjlighet att ställa frågor om kursen. Vi vore tacksamma om du anmäler dig till introduktionskvällen senast dagen före, så att vi kan beräkna hur mycket mat vi skall laga, men hann du inte anmäla dig är du välkommen ändå!

VAD KOSTAR DET?

Kursen kostar 500 kr (studentpris 300 kr). I priset ingår även kursmaterial, kvällsmat och fika vid alla kurstillfällena.

NÄR?

Åtta tisdagar kl 18:30-21:00 med start 13 februari 2018 och avslutning 24 april 2018.

I kursen ingår också kursdagarna 13 – 14 april, fredagkväll och lördag kl 9-16.

VAR?

Ryttargårdskyrkan, Djurgårdsgatan 97.

ANMÄLAN?

Skicka din anmälan och eventuella frågor till grundkursen.felaktigryttargardskyrkan.se

Grundkursen

Halvtid

Halvtid

Vad är mitt nästa steg?

 • Ska jag alltid jobba som jag gör nu?
 • Finns det kanske en större uppgift för mig?
 • Vad gör jag med min längtan till förändring?

Om du tänker så, då vill vi uppmuntra dig att gå vårens Halvtidskurs i Ryttargårdskyrkan. 5 kvällar för att skräddarsy din framtidsplan utifrån dina värderingar, styrkor och drömmar!


Tid: Tisdagar kl 18:30 – 21:00

Nästa kurs: Start 16 februari 2016.

Frågor: Skicka ett e-post till halvtid.felaktigryttargardskyrkan.se

Äktenskapskurs

Kursen är till för dig som är gift, sambo, särbo eller på annat sätt levt ihop med någon under flera år. Du kan vara äldre eller yngre. Syftet med kursen är att hjälpa par att komma närmare varandra genom tid tillsammans, en större förståelse för varandra och att utveckla goda vanor tillsammans. Vi träffas under avspända former på tisdagskvällar kl 18:30 till 21:00. Vi inleder kvällen med en bit mat. Därefter hålls ett föredrag som varvas med övningar där ni som par går igenom olika uppgifter som t.ex. ”Erkänn era olikheter” eller ”Lyssna effektivt”. Under kvällen bjuds det på fika.

Kursen har varit väldigt uppskattad av de som deltagit. Så här säger ett par som har gått kursen tidigare.

”Vi har alltid haft en bra relation men efter att ha gått kursen så lärde vi oss nya saker om varandra. Framför allt fick vi bra verktyg att hantera våra konflikter. Vi grälar faktiskt mycket mindre nu. Vi lärde oss också att odla några enkla, goda vanor. Vi tycker att vår kärlek till varandra har ökat!”

Tid för nästa kursstart är ännu inte bestämd.

Kursinnehåll

 • Bygga en säker grund
 • Konsten att kommunicera
 • Lösa konflikter
 • Förlåtelsens kraft
 • Föräldrar och svärföräldrar
 • Bra sex
 • Kärlek i praktisk handling

Retreat

Vad är en retreat?

Att åka på retreat innebär att dra sig undan från vardagens distraktioner. Retreatens avskildhet gör det enklare att höra sina egna och Guds tankar. Under varje retreat råder tystnad under minst ett dygn. Tystnaden innebär bland annat att vi inte samtalar med varandra och att telefoner, datorer och musikspelare hålls avstängda. I en retreat ingår boende i enkelrum, helpension och ett antal programpunkter. Mellan samlingar finns det gott om tid för bön och vila och promenader i naturen. Det finns även möjlighet för ett enskilt samtal med en pastor eller en själavårdare.

Har av dig till någon av pastorerna eller kyrkans expedition ifall du är intresserad av att åka på retreat.

Söndagsskola för vuxna

Gick du i söndagsskolan som liten? Vare sig du gjorde det eller inte så kanske det är dags att ta tag i söndagsskoleberättelserna ur ett vuxenperspektiv. De här filmklippen och samtalsfrågorna är gjorda med ett syfte, att du enskilt eller tillsammans med andra skall få möjlighet att bearbeta berättelserna i Gamla Testamentet. Söndagsskola är bibelundervisning för barn, i Ryttargårdskyrkan har söndagsskolan bytt namn till Löfteslandet. Välkommen att delta i Söndagsskola för vuxna!

Varje lektion går igenom en berättelse (med undantag för lektion 1). Filmklipp ”A” går igenom teologin i berättelsen och ”B” ger förslag på en andaktsövning utifrån berättelsen. Till varje filmklipp finns ett antal samtalsfrågor som du kan reflektera över på egen hand eller tillsammans med andra, t.ex. i en cellgrupp.

Ytterligare delar kommer publicera på Bibelskola Näras hemsida i höst: www.narabibel.se/sv/nara-smagrupp. Materialet kommer att vara gratis för cellgrupper i Ryttargårdskyrkan. För cellgrupper från andra församlingar kommer kostnaden troligtvis vara 500kr för sex lektioner.

Material

Tänk om – bön och bibelläsning under fastan 2014

Ladda ner bön- och bibelläsningsmaterialet ”Tänk om” genom att klicka på knappen nedan

Hämta 'Tänk om'

Bönehjälp och bibelläsningsplaner

Nedan finner du utskrivbart material som kan vara till hjälp när du ber och läser bibeln:

Hämta 'Att be med bibelns ord: Psaltaren'

Ladda ner 'Förslag på böner utifrån församlingens vision'

Ladda ner 'Guide till bibelmeditation'

Hämta 'Tips till upplägg av förbönslapp'

Ladda ner 'Adventsfastan 2013'

Tillsammans – nitton livsviktiga saker kristna gör när de möts

Boken är skriven av Emmanuel Bäckryd, medlem i Ryttargårdskyrkan. Texten nedan är hämtad från inledningen av boken.

… Denna bok har kommit till utifrån min längtan och vilja till förändring. Den är inte skriven utifrån teoretiska resonemang, utan utifrån det jag ser och upplever i en konkret församlingsmiljö. Därför tror och hoppas jag att Tillsammans kan vara till inspiration för dig som vill reflektera över vad det innebär att vara församling i vår tid…

Du är fri att använda boken för dig själv, din församling, din bönegrupp eller andra typer av grupper.

Ladda ner 'Tillsammans'


Om barn och nattvard i Ryttargårdskyrkan

Detta dokument innehåller två texter. Den första är en predikan (text och ljudinspelning) med titeln ”Skall barnen delta i nattvardsfirandet?”. Den andra texten är ett brev som pastorerna i Ryttargårdskyrkan skickade ut till medlemmarna i församlingen inför att barnen skulle börja vara med vid nattvardsfirandet.

Ladda ner 'Om barn och nattvard i Ryttargårdskyrkan' (PDF)