Nyheter

Nyhet

Jubileumsinsamling

2018-01-12 | Församlingsledningen

Ryttargårdskyrkan 80 år

Insamlingen är ett uttryck för tacksamhet till Gud och med stor tilltro till att Gud vill använda församlingen också in i framtiden. Insamlingen är tänkt att frigöra gåvor utöver det som vi vanligtvis ger och som församlingen har budgeterat under året. Du som någon gång tänkt tanken att ge en extra gåva till församlingen har nu en fantastisk möjlighet.

Insamlingen startade 2 september 2017 (vid församlingsdagen) och avslutas med 11 mars 2018 (årsmötet).

Målsättningen och fokus

Målsättningen är att samla in 1,5 miljoner SEK under perioden. Vi skapar tre fokus dit vi samlar in pengarna:

  1. Församlingsgrundande inom Internationell mission.
  2. Nya inventarier i Ryttargårdskyrkans/Ryttargårdens gemensamma utrymmen.
  3. Framtida utbyggnad av kyrkan och behov av nya lokaler.

Vi tror att dessa tre områden komma att engagera flera personer i givande. Vi tror också att det är möjligt att samla in mer än det angivna beloppet med många större engångsgåvor. Om man planerat att ge en extra gåva i framtiden är det möjligt att göra det nu under den här insamlingsperioden.

Genom att skapa ett särskilt projekt ”särhåller” vi dessa pengar. Det kommer då att vara lätt att konkret redovisa vad pengarna kommer att användas till. Pengarna används inte i några löpande verksamheter.

Ge din gåva genom

Swish 123 476 03 85
Bankgiro 116-9903
Märk din gåva med ”Jubileum” eller/och projekt 1006.

Församlingsledningen, Ryttargårdskyrkan

JUST NU

160 000 SEK / 1 500 000 SEK

Visa alla nyheter