Sportlovsläger 2018

VÄLKOMMEN TILL SPORTLOVSLÄGRET ”GOTT” 2018 PÅ ÖSTGÖTAGÅRDEN!

För dig som går i årskurs 1 – 7.

Läs mer på www.ostgotagarden.se.
Anmäl dig till Cornelia Newman via e-post cornelia.newman.felaktigryttargardskyrkan.se, ange vilken av Ryttargårdskyrkans grupper som du brukar gå i.

notis