Närsynt

Vi ser inte alltid det Gud ser

Under april har gudstjänsterna temat ”Närsynt”.

8 april — När skenet bedrar (Sak 1:7-17)?. Alla säger att allt är väl, men Herren ser något annat.

15 april — Vi klarar det inte själva (Sak 4). ?Vi är staden på berget, Guds utsända på jorden. Andens kraft måste fylla oss!

22 april — Den ensamma kronan (Sak 6:9-15)?. I templet förvarades kronan som en dag skulle bäras av Messias.

29 april — Staden utan murar, riket av alla folk (Sak 2:1-13)?. Guds folk ska upprättas, men inte som man kunde tro. Nu är folket ett folk av alla folk.

notis