Julfest för EU-migranter

Annandag Jul kl 18:00 i Ryttargårdskyrkan

Vi äter, fikar, sjunger julsånger tillsammans, umgås och samtalar efter bästa förmåga, för att sedan avsluta med andakt vid 21-tiden. Alla intresserade är välkomna men kontakta gärna någon i Diakonirådet (eller via e-post diakonirad.felaktigryttargardskyrkan.se), så att vi vet ungefärligt antal gäster.

VÄLKOMMEN!

notis