Församlingsforum

Torsdag 26 april är det årets andra församlingsforum. Temat denna samling är ”Möjligheter och idéer”. Läs mer i Ryttarbladet, som finns att ta vid informationsdisken i Ryttargårdskyrkan, om vad samlingarna handlar om.

Vi får celebert besök av Joakim Hagerius, tidigare pastor i Saron men nu medarbetare på Dagen. Vidare kommer Kate Almrot från Sunsdsvallshem. Hon är en amerikanska som blivit kristen och brinner för olika typer av boende för särskilt utsatta grupper.

Kom med och bidra med idéer och tankar.

notis