Den goda viljan

Vi är i händerna på något annat, och det är nog inte Gud… Gång på gång uttrycker vi att vi upplever oss maktlösa, exempelvis i relation till stress och krav: ”Jag vill ju egentligen inte leva så här”.

Vi behöver inse att vi är indragna i en kamp. Ibland fixar vi inte att leva som vi själva vill, då makter binder oss så vi inte förmår göra varken vad vi själva eller vad Gud vill. I Filipperbrevet 2 påstår Paulus att Gud verkar i vår vilja. Vi kan alltså behöva en andlig klarsyn för att avslöja makterna, inse vår begränsade förmåga att besegra dem och be Gud om hjälp att segra.

Vi behöver ställa några frågor:
Vad är det som hindrar mig från att göra det jag vill?
Vem låter jag ha makten över mitt liv?

Häri finns en paradox: Vi förblir maktlösa så länge vi håller fast vid att själva ha makten över våra liv. Botemedlet mot maktlösheten blir att erkänna sin maktlöshet och be Gud om hjälp. Jesus frågar ofta: Vad vill du att jag ska göra för dig? Han är intresserad av vår innersta vilja.

“Där Anden är, där är frihet”, säger bibeln, och vi har ibland förpassat den texten till samtal om gudstjänstformer. Men Guds Ande vill sätta oss fria från allt som binder och låser oss.

Makterna har vunnit när vi resignerar och säger “Det är ingen idé”.

När vi börjar fatta beslut som går på tvärs med Guds vilja är det inte bara en fråga om tidsbrist eller tillfälligheter, utan ett uttryck för att vi är indragna i en kamp.

Bibeltexter att leva i

Ef 1:18-21 – Må han ge ert inre öga ljus…
Upp 3:18 – Köp salva hos mig att smörja dina ögon med så du kan se.
Ef 6:10-18 – Guds vapenrustning
Fil 2:12-13 – Gud verkar i vår vilja
Fil 1:9-11 – …insikt och urskillning så ni kan avgöra vad som är väsentligt…
Rom 12:1-2 – Låt er förvandlas så ni kan avgöra vad som är Guds vilja.
2 Tim 4:7 – Jag har kämpat den goda kampen…
1 Tim 6:12 – Kämpa trons goda kamp.
Hebr 12:1 – Låt oss befria oss från allt som tynger, särkilt synden. (SFB)
Matt 21:28-32 – Ytviljan och djupviljan.

Outline

25 feb – Intro: Är vår vilja ond eller god? Hur kommer det sig att vi både vill och inte vill? Där anden är, där är frihet (2 Kor 3:17). Vi upplever oss maktlösa. Vi är i händerna på något, och det är inte Gud.

4 mars – Vad är det som hindrar oss från att göra det vi innerst inne vill? Vad är det som hindrar mig från att göra det jag innerst inne vill? Fil 2: Gud verkar i vår vilja.

11 mars – Hur kan man växa i urskillning och insikt, så man kan avgöra Guds vilja? Hur växer man i insikt och urskillning? Fil 1; Rom 12

18 mars – Vilka är makterna som söker förslava oss och var går vägen till frihet? Vilka är makterna? Vi uppmuntrar varandra till kampen, men har också barmhärtighet med varann då det är en kamp vi dragits in i.

notis