Bekräftad

Gudstjänsttemat för november

Ibland har vi talat om människors bekräftelsebehov som något dåligt, något som ska hållas i schack. Men Jesus bekräftar människor hela tiden. Problemet med bekräftelsebehovet är när vi letar på fel ställe eller då det blir en osund, tvångsmässig jakt.

I bibelberättelserna verkar inte fokus ligga på det som saknas av resurser, talang eller mänsklig kraft, utan Gud tar vad som finns och gör något vackert av det.

Vår önskan med denna serie är att vi ska räta på ryggen och tro att vi har något att bidra med. Att vi ska våga tro att Gud tar våra liv och omständigheter på allvar, och att Han vill göra något med våra gåvor, resurser och erfarenheter. Han vill stärka vårt andliga självförtroende, så vi reser oss och låter Honom göra något med det vi har i våra händer.

Under fyra söndagar i november närmar vi oss berättelser ur evangelierna där Jesus på ett särskilt sätt bekräftar människor i det de har och står i.

5 nov
Änkans gåva. Mark 12:41-44
12 nov
Pojken med bröd och fiskar. Matt 14: 13-21, Mark 6:30-44, Luk 9:10-17, Joh 6:1-15
19 nov
Petrus andra chans. Matt: 16:13-19, Luk 22:54-62, Mark 14:66-72, Matt 26:69-75, Joh 21:15-17
26 nov
Kvinnan vid brunnen. Joh 4

notis