Mission

Länder långt bort, spännande språk och exotiska miljöer, är det mission? Vi skulle nog vilja tvätta bort eventuella romantiska stämplar på mission och skrapa fram sanningen som är omtumlande: Gud är Missionens Gud, som vill dra människor från alla folkslag till sig för att de ska tillbe honom.

Missionen är Guds, och han har valt att använda sin församling för att få uppdraget slutfört. Vi kan inte behandla missions-uppdraget som vilken annan fråga som helst, dvs besluta om vi ska vara med eller ej. En Guds församling är per definition missionerande. Vi har inget val om vi verkligen vill följa vår Herre och Mästare. När vi vet om att Jesus inte är så känd i ett område i världen, eller att människors nöd är stor och vi har resurser att ge måste vi fråga oss, under bön till Gud: Vad kan vi göra och vad ska vi göra åt det?

Med stor ödmjukhet och en smula stolthet kan vi konstatera att viljan till mission har varit starkt under hela vår församlings drygt 70-åriga historia. Idag så tänker vi på följande sätt när vill satsa på mission. Vi har följande prioriteringar:

Vi vill…

  • stödja EFK:s gemensamma målsättning och policy för mission som bygger på orden grunda, träna och tjäna.
  • främja mission bland onådda folkgrupper.
  • känna ett ansvar för de platser och sammanhang som vi tidigare arbetat på, även om förutsättningar förändrats.
  • underlätta för och stödja de medlemmar som vill arbeta med mission.
  • ge medlemmar som vill pröva på mission under en kortare tid ett ekonomiskt stöd, s k missionsstipendium.

Internationella rådet

De medlemmar som tar ett stort ansvar för missionsarbetet möts i Internationella rådet. På sin arbetslista har de bl.a. följande uppgifter:

  • Att ansvarar för att varje missionärsfamilj har en ”fadder” i Internationella rådet.
  • Att varje missionärsfamilj har en eller två cellgrupper som stöttar i förbön och omsorg.
  • Att hålla sig a jour med vad som händer våra missionärer.
  • Att ge kontinuerlig missionsinformation, ordna missionshelger och på andra sätt informera och inspirera för missionsuppdraget.
  • Att hantera ansökningar om stipendium.

Missionsstipendium

Ryttargårdskyrkans missionsstipendium finns till för församlingsmedlemmar som under en kortare tid planerar att åka utomlands för att pröva på mission. Syftet med stipendiet är att den sökande genom sin vistelse ska få en ökad insikt om vad mission är. Mer information om missionsstipendiet och ansökningshandlingar finns att ladda ner här nedan. Observera att ansökan måste lämnas in senast sex veckor innan avresa.

Ladda ner: Information Ansökan