Sorgegrupp

Från och med våren 2015 har vi sorgegrupper, en samtalsgrupp för dig som förlorat din livskamrat eller nära anhörig. En möjlighet att i en liten grupp, 4 – 8 deltagare, få dela tankar, känslor, minnen och erfarenheter av att ha mist någon kär. Tillsammans med Missionskyrkan startar en ny grupp varje termin om behov finns. Hör av dig till Ryttargårdskyrkans expedition för mer information, tel. 013-31 41 90.