Löfteslandet

4-13 år Sön kl 11 - ca 12:45
Bild

Löfteslandet är Ryttargårdskyrkans söndagskola och vi träffas på söndagar kl.11-ca 12.45. Alla barn i åldern 4-13 år är välkomna med start från hösten det år du fyller 4 år. Även yngre barn är, i vuxens sällskap, välkomna på storsamlingen.

Vi använder materialet Leva Livet (www.pingstung.se). Under varje termin ingår lektioner om:

  • Israels historia
  • Jesu liv och gärningar
  • Relationer
  • De kristna högtiderna
  • Praktisk bibelkunskap
  • Missions och församlingskunskap

Visionen för löfteslandet är att tillsammans med barnen skapa en gemenskap där var och en känner sig värdefull och får hjälp att hitta sin väg till en personlig tro på Jesus Kristus!

Rent praktiskt är upplägget följande: När barnen kommer till kyrkan går de till incheckningen på torget där ledaren skriver upp att de kommit och de får sin namnskylt. Namnskylten har växthusgruppens färg. Detta är viktigt för då vet ledarna vilka barn som är här idag. Kl.11:00 firar barn och vuxna tillsammans gudstjänst i kyrksalen en stund. Efter ungefär 15 min går barnen till storsamlingen.

För Barn 4-9 år

Storsamling
Detta är barnens gudstjänst där dagens tema berättas på ett levande sätt med drama, sång och musik i Ekkällan. Barnen samlar även in pengar till ett barnhem för handikappade barn i Egypten. (ca kl.11.15-11.45).
Växthusgrupp
Barnen går med sin ledare till växthusgruppen. Grupperna är indelade efter ålder. Målet med växthusgruppen är att varje barn ska bli sett och hört. Vi ber tillsammans och barnen får lära sig dagens minnesvers. Repetera gärna minnesversen hemma! (ca kl.11.45-12.15).
Buskul
Lek i gymnastiksalen och pyssel i Hobbyrummet och (ca kl.12.15-12.45).

För Barn 10-13 år

De större barnen träffas på Large, som innehåller storsamling och växthusgrupper. Large håller till i pizzerian och biljardrummet (ca kl.11.15-12.45)

Har ni frågor eller funderingar?

Hör gärna av er till info.felaktigryttargardskyrkan.se alternativt 013-314190

Bild
Bild
Bild
Bild