Fritids

10-12 år Vardagar från kl 13

Välkommen till Ryttargårdens fritids!

Här finns möjlighet att vara med kompisar från den egna skolan och träffa nya från andra skolor. Vi har stora lokaler och har utformat rummen efter olika intressen. Vi erbjuder bl.a. biljard, pingis och TV-spel. Varje dag har vi tillgång till kyrkans sporthall. Vi har många spel, tidningar och möjlighet att pyssla. Vi ordnar även speciella aktiviteter ute och inne. Det finns även rum där man i lugn och ro kan läsa, göra läxor eller sitta och prata ett gäng. Vi hoppas att alla ska kunna hitta något som passar just dem.

Under sommarhalvåret har vi tillgång till kyrkans minigolfbanor. Det finns även stora gräsmattor för brännboll, fotboll eller andra lekar. På lov och studiedagar brukar vi ha olika aktiviteter för de barn som är anmälda. Vi badar, bowlar, går till något museum eller ut i skogen. Varje termin ordnar vi en hajk med övernattning på en lägergård där vi bl.a. paddlar, badar och gör utflykt till Trollegater. En extra bonus med vårt fritids är pizzaugnen. Den brukar vi använda någon dag på loven då alla barn får göra sin egen pizza.

Vi vill skapa en god och trygg atmosfär där vi möter varandra med respekt. Vi önskar att det ska vara nära till skratt och att alla känner sig sedda och välkomna!

Samarbete med kommunen

Ryttargårdskyrkan har under flera år bedrivit fritidsverksamhet för barn 10-12 år (klass 4-6) under eftermiddagarna (eller hela dagar då skolan har lov). Detta är ett samarbete med Linköpings kommun. Kommunen har fritids på respektive skola för barn upp till åk 3. I åk 4-6 bedrivs fritidsverksamheten vanligen i samarbete med någon förening. Vårt fritids tar emot barn som bor eller går i skola i T1-området. I annat fall kontaktas kommunen för dispens.

Öppettider

Måndag-Onsdag kl 13:00-17:30
Torsdag-Fredag kl 13:00-17:00

Om det finns behov av tillsyn efter våra ordinarie öppettider löser vi det i samråd med föräldrar.

Studiedagar öppnar vi kl 8:00 och stänger ordinarie tid.
Lovdagar har vi öppet kl 08:00-17:00.
Under jullovet är fritids stängt om inte annat meddelas.
På sommarlovet har vi stängt 4 veckor under juli månad v. 27-30.

Bild
Bild
Bild
Bild

Personal

Ryttargårdens fritids har för närvarande 7 anställda.

Vi anpassar personaltäthet efter behoven.

Fritidsplats till hösten

Under april månad delar vi ut info och överenskommelseblankett till alla barn i åk 3 på Fridtuna, Tunvalla och Atlasskolan. Läs om hur du ansöker genom att klicka här.

Kontakt

Välkomna att höra er till oss via mail fritids.felaktigryttargardskyrkan.se

Telefon 013-31 41 98, Föreståndare 013-31 41 94

Adress: Ryttargårdens fritids, Djurgårdsgatan 97, 582 29 Linköping