Barn

Barnkyrkan

3-13 år Sön kl 11 - 12:30
Bild

Barnkyrkan är Ryttargårdskyrkans söndagsskola och vi träffas på söndagar kl. 11-12:30. Alla barn i åldern 3-13 år är välkomna med start från hösten det år du fyller 3 år.

Vi använder materialet Leva Livet (www.pingstung.se). Under varje termin ingår lektioner om:

  • Israels historia
  • Jesu liv och gärningar
  • Relationer
  • De kristna högtiderna
  • Praktisk bibelkunskap
  • Missions och församlingskunskap

Visionen för Barnkyrkan är att tillsammans med barnen skapa en gemenskap där var och en känner sig värdefull och får hjälp att hitta sin väg till en personlig tro på Jesus Kristus!

Rent praktiskt är upplägget följande: När barnen kommer till kyrkan går de till incheckningen på torget där ledaren skriver upp att de kommit och de får sin namnskylt. Namnskylten har växthusgruppens färg. Detta är viktigt för då vet ledarna vilka barn som är här idag. Kl. 11:00 firar barn och vuxna tillsammans gudstjänst i kyrksalen en stund. Efter ungefär 15 min går barnen till storsamlingen.

För barn 3-4 år

För de som är 3-4 år har vi Lila gruppen som är en föräldraledd grupp, med bibelberättelser, sång och lek.

För barn 5-9 år

Storsamling
Detta är barnens gudstjänst där dagens tema berättas på ett levande sätt med drama, sång och musik i Ekkällan. Barnen samlar även in pengar till arbete för barn med funktionsnedsättningar i Jordanien.
Smågrupp
Barnen går med sin ledare till smågruppen. Grupperna är indelade efter ålder. Målet med smågruppen är att varje barn ska bli sett och hört.

För barn 10-13 år

Från fjärde klass är man välkommen att vara med i Barnkyrkan Large. Vi samlas i källaren, i lokalen som kallas Pizzerian. Där har vi storsamling med undervisning, sång, lek och bön. Sedan är vi i åldersindelade grupper och samtalar och ber tillsammans.

Barnmöte

Vissa söndagar har vi Barnmöte då möts barn i alla åldrar (3-13 år) i Ekkällan för en längre samling med drama, sång, tävlingar och annat roligt.

Vi avslutar i våra åldersindelade smågrupper en liten stund.

Intressegrupper

Under en period varje termin har vi Intressegrupper. Barnen får välja vilken grupp de vill vara i, samma under hela perioden.

Exempel på intressegrupper som vi har erbjudit är sport, drama, scratch och pyssel.

Har ni frågor eller funderingar?

Hör gärna av er till info.felaktigryttargardskyrkan.se alternativt 013-314190

Läs om Ryttargårdskyrkans hantering av personuppgifter: Personuppgiftsbehandling i Ryttargårdskyrkan.

Bild
Bild
Bild
Bild

Scout

7-16 år Ons kl 18:15-19:45

Varje onsdag mellan 18:15 och 19:45 samlas ett glatt gäng barn, ungdomar och ledare i Ryttargårdskyrkan. Åk 1-2 kallas för Mini-uv och åk 3-6 kallas UV-scout. Från åk 7 och uppåt kan du bli ledarscout. Vi är uppdelade i patruller med ca 7-10 barn och två ledare i varje. Programmet varierar, men oftast är vi ute i naturen där vi leker och lär oss mer om friluftsliv och scouting. Andra gånger åker vi på spännande studiebesök, bakar eller badar i simhallen. Varje scoutgång har vi också en andakt där någon av ledarna berättar något ur bibeln och vi ber tillsammans. Den årliga hösthajken och sommarens stora scoutlägret är höjdpunkter som man inte vill missa.

Besök gärna scouternas hemsida på https://uvilinkoping.se

Mer information

Om du är intresserad är du välkommen till oss på onsdagar. Har du frågor kan du kontakta någon av ledarna som du når genom församlingens expedition på telefon 013-314190 eller e-post info.felaktigryttargardskyrkan.se

Föräldrapepp

Välkommen till föräldrapepp!

Här har du möjlighet att få dela gemenskap med andra mammor och pappor som är mitt inne i småbarnstiden. Bli utrustad och dras närmre Gud genom gemenskap, undervisning och bön.

Vi träffas varje onsdag i Ryttargårdskyrkans café. Därefter håller vi till i barnrummet där alla våra goa barn får leka och samtidigt som du får ta del av undervisning kring barn, relationer, familjen och Gud, det ges även tillfälle för reflektion och bön för varandra och våra barn.

Visionen är att du ska bli mer medveten om Gudsnärvaro mitt i vardagen. Bli påmind om att du är kallad för ett stort uppdrag – nämligen att utrusta nästa generation.

Var: Ryttargårdskyrkan
När: Vårterminen startar 7 februari 2018. Onsdagar kl 9:30-11:30, vi startar med fika i caféet för att sedan fortsätta med undervisning, samtal och bön i lekrummet.
Slut: kl 11:30 (för den som vill finns möjlighet att värma/köpa mat i caféet och luncha ihop efteråt).

Har du några frågor kontakta Hanna Klint (hannaklint101.felaktiggmail.com) eller Cornelia Newman (cornelia.newman.felaktigryttargardskyrkan.se)

Varmt välkommen

Fritids

10-12 år Vardagar från kl 13

Välkommen till Ryttargårdens fritids!

Här finns möjlighet att vara med kompisar från den egna skolan och träffa nya från andra skolor. Vi har stora lokaler och har utformat rummen efter olika intressen. Vi erbjuder bl.a. biljard, pingis och TV-spel. Varje dag har vi tillgång till kyrkans sporthall. Vi har många spel, tidningar och möjlighet att pyssla. Vi ordnar även speciella aktiviteter ute och inne. Det finns även rum där man i lugn och ro kan läsa, göra läxor eller sitta och prata ett gäng. Vi hoppas att alla ska kunna hitta något som passar just dem.

Under sommarhalvåret har vi tillgång till kyrkans minigolfbanor. Det finns även stora gräsmattor för brännboll, fotboll eller andra lekar. På lov och studiedagar brukar vi ha olika aktiviteter för de barn som är anmälda. Vi badar, bowlar, går till något museum eller ut i skogen. Varje termin ordnar vi en hajk med övernattning på en lägergård där vi bl.a. paddlar, badar och gör utflykt till Trollegater. En extra bonus med vårt fritids är pizzaugnen. Den brukar vi använda någon dag på loven då alla barn får göra sin egen pizza.

Vi vill skapa en god och trygg atmosfär där vi möter varandra med respekt. Vi önskar att det ska vara nära till skratt och att alla känner sig sedda och välkomna!

Samarbete med kommunen

Ryttargårdskyrkan har under flera år bedrivit fritidsverksamhet för barn 10-12 år (klass 4-6) under eftermiddagarna (eller hela dagar då skolan har lov). Detta är ett samarbete med Linköpings kommun. Kommunen har fritids på respektive skola för barn upp till åk 3. I åk 4-6 bedrivs fritidsverksamheten vanligen i samarbete med någon förening. Vårt fritids tar emot barn som bor eller går i skola i T1-området. I annat fall kontaktas kommunen för dispens.

Öppettider

Måndag-Onsdag kl 13:00-17:30
Torsdag-Fredag kl 13:00-17:00

Om det finns behov av tillsyn efter våra ordinarie öppettider löser vi det i samråd med föräldrar.

Studiedagar öppnar vi kl 8:00 och stänger ordinarie tid.
Lovdagar har vi öppet kl 08:00-17:00.
Under jullovet är fritids stängt om inte annat meddelas.
På sommarlovet har vi stängt 4 veckor under juli månad v. 27-30.

Bild
Bild
Bild
Bild

Personal

Ryttargårdens fritids har för närvarande 7 anställda.

Vi anpassar personaltäthet efter behoven.

Fritidsplats till hösten

Under april månad delar vi ut info och överenskommelseblankett till alla barn i åk 3 på Fridtuna, Tunvalla och Atlasskolan. Läs om hur du ansöker genom att klicka här.

Kontakt

Välkomna att höra er till oss via mail fritids.felaktigryttargardskyrkan.se

Telefon 013-31 41 98, Föreståndare 013-31 41 94

Adress: Ryttargårdens fritids, Djurgårdsgatan 97, 582 29 Linköping

Läger

Ryttargårdskyrkan har en stor lägerverksamhet för barn och ungdomar i olika åldrar. De flesta läger anordnas i samarbete med EFK Östgötamissionen och hålls på lägergården Östgötagården (www.ostgotagarden.se) strax utanför Rimforsa. Tonårslägret TeenStreet arrangeras av Operation Mission och Scoutlägret av Svenska Alliansmissionens Ungdom (www.sau.nu).

Om du är intresserad av att följa med som deltagare eller ledare på våra läger kontakta Ryttargårdskyrkans expedition på telefon 013-314190 eller e-post info.felaktigryttargardskyrkan.se